Google Maps Zoom In
Jiangnan Shipyard Co.,Ltd

Address:
No.988 Jiangnan street,Changxing Island
201913 Shanghai, China
Tel.: +86 21 66993388
Fax: +86 21 66993488
Jiangnan Shipyard Co.,Ltd